genbank

Vi är godkänd genbank för Gotlandskanin (nr. 1345 Södra Bergsgården) och under process att bli genbank för Hedemorahöns.

Att vara genbank innebär att vi är med och bevarar våra gamla svenska lantraser, som varit eller är starkt utrotningshotade.